Základní informace


Zápis LEX UKRAJINA

Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПРИЇХАЛИ З ДІТЬМИ ДО ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ?

Integrační centrum Praha


Mateřská škola Peroutkova nabízí od 22. 8. 2022 nebo od 1. 9. 2022  volné místo učitelky na dobu určitou. Požadované vzdělání úplné střední pedagogické s maturitou nebo střední s maturitou, možnost doplnění si vzdělání.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy 775 090 155


V úterý 17. 5. od 16:00 proběhne akce pro rodiče s dětmi (i veřejnost) - Bedýnka příběhů ze Slovenska

 (čtení dvojjazyčné pohádky, povídání o slovenské kultuře a tradicích, výtvarná dílna). Detaily

zde

.


Název:

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace

IČ:

70108170

Zřizovatel školy:

Městská část Praha 5
Náměstí 14. října
4150 22 Praha 5
IČ : 00063631
www.praha5.cz

Datová schránka školy:

fwvkxr2

Typ školy:

s celodenní péčí

Kapacita dětí:

104

Počet tříd:

4

Provozní doba:

pondělí pátek
7:00 - 17:00 hodin


místo pro animovaný obrázek

Kdo jsme?  Račte vstoupit ...

.

6120.jpg


Stránky odboru školství městské části Praha 5 zde

zápisy do škol zde


Úvod

Mateřská škola se nachází Na Malvazinkách v Praze 5. Zděná třípodlažní budova školky leží uprostřed rozsáhlé členité zahrady se vzrostlými stromy a keři. Součástí pozemku je rozmanité dětské hřiště s řadou prolézaček, houpaček a pískovištěm, děti mají dostatek místa i pro jízdu na kolech či koloběžkách.

Budova mateřské školy byla postavena podle typového projektu v roce 1965. Původním zřizovatelem byl ONV v Praze 5, od roku 1983 ji převzal jako svoji závodní mateřskou školu národní podnik Motorlet. V roce 1991 přešla opět pod Školskou správu Prahy 5. Od roku 2001 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je ÚMČ Praha 5.

V prvním a druhém patře školky jsou čtyři plně vybavené třídy, každá s vlastním sociálním zařízením. Třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem, vyhovující všem normám a hygienickým kritériím. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme multimediální techniku s kvalitními výukovými programy.  V přízemí budovy jsou šatny, ředitelna a kuchyně.

Suterén školy poskytuje technické zázemí, keramickou pec a malou dílničku.

V létě roku 2013 byla celá budova zateplena, nová fasáda nese barevné prvky, obrázek nad vstupem odkazuje na naše heslo Svět je velký, najdu se v něm. Nové jsou i toalety ve dvou třídách, na zahradě přibyla dvě pítka.

V roce 2015 byla z prostředků městské části Praha 5 vybudována nová příjezdová cesta s osvětlením a vyměněny povrchy podlah v celé MŠ.

V roce 2016 byl položen nový povrch na cestu kolem budovy školky, která slouží k jízdě na kolech a koloběžkách. Bylo zrekonstruováno hřiště na florbal a započaty úpravy enviromentální zahrady.

Ve školním roce 2016/2017 byla zahájena úprava horní přírodně-enviromentální zahrady. Na kterou v létě 2019 navázala výstavba mlhoviště, vodní kaskády s pumpou, záhonů, nášlapného přírodního chodníčku a dalších polytechnických prvků  (hrazena z projektu Modernizace zařízení a vybavení pražských škol).

V roce 2021 byla jižní "velká" zahrada doplněna o mlhoviště a měkčený povrch kolem klouzačky. Vyměněny byly podlahové krytiny na všech chodbách a rekonstrukcí prošly i šatny a umývárny.


Škola je čtyřtřídní:

  • Sovičky
  • Ježci
  • Lišky
  • Medvědi


Děti jsou rozděleny do  čtyř věkově heterogenních tříd ,v  každé třídě je 26 dětí.

O děti pečuje 17 zaměstnanců (8 učitelek, 3 asistentky, 2 kuchařky, hospodářka, školnice a 2 technické pracovnice).  Prvořadým úkolem pro pedagogické pracovnice je pohodová adaptace každého dítěte, jeho psychická vyrovnanost a celkové uspokojení jeho potřeb.

Kroužky v mateřské škole zajišťují externí lektoři.

Stravování má na starost vlastní školní kuchyně. Jídelníček bývá pravidelně zveřejňován.

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin.

Jsme školou otevřenou, opírající se zejména o spolupráci s rodinou. Rodiče se mohou kdykoliv zapojit do všech činností a samotného chodu mateřské školy.

Filozofií naší školy jsou spokojené a šťastné děti a proto se celý kolektiv snaží, aby děti byly v klidu, v pohodě, těšily se na školu, na své kamarády.

Všechny třídy pracují podle vzdělávacího programu pod názvem Svět je velký, najdu se v něm, který vychází z RVP pro PV s prvky programu Začít spolu (Step by step) a který je rozpracován do konkrétních třídních vzdělávacích programů, s ohledem na rozvoj osobnosti každého dítěte a s důrazem na individuální přístup. Snažíme se vytvářet dětem pohodové a podnětné prostředí, ctít a ochraňovat práva každého dítěte.

Naše dlouhodobé záměry

Vážení rodiče, přátelé školy a sponzoři, přivítáme spolupráci a pomoc při uskutečnění těchto našich záměrů:

  • pořízení audiovizuální techniky a kvalitních výukových programů, zejména pro jazykovou gramotnost a předmatematické představy
  • výměna zabezpečovacího systému MŠ

Rozpočet

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022, střednědobý plán rozpočtu.

.

643.png