Základní informace


Název:

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace

IČ:

70108170

Zřizovatel školy:

Městská část Praha 5
Náměstí 14. října
4150 22 Praha 5
IČ : 00063631
www.praha5.cz

Datová schránka školy:

fwvkxr2

Typ školy:

s celodenní péčí

Kapacita dětí:

104

Počet tříd:

4

Provozní doba:

pondělí pátek
7:00 - 17:00 hodin


místo pro animovaný obrázek


Stránky odboru školství městské části Praha 5 zde

zápisy do škol zde


Úvod

Mateřská škola se nachází Na Malvazinkách v Praze 5. Zděná třípodlažní budova školky leží uprostřed rozsáhlé členité zahrady se vzrostlými stromy a keři. Součástí pozemku je rozmanité dětské hřiště s řadou prolézaček, houpaček a pískovištěm, děti mají dostatek místa i pro jízdu na kolech či koloběžkách.

Budova mateřské školy byla postavena podle typového projektu v roce 1965. Původním zřizovatelem byl ONV v Praze 5, od roku 1983 ji převzal jako svoji závodní mateřskou školu národní podnik Motorlet. V roce 1991 přešla opět pod Školskou správu Prahy 5. Od roku 2001 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je ÚMČ Praha 5.

V prvním a druhém patře školky jsou čtyři plně vybavené třídy, každá s vlastním sociálním zařízením. Třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem, vyhovující všem normám a hygienickým kritériím. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme multimediální techniku s kvalitními výukovými programy.  V přízemí budovy jsou šatny, ředitelna a kuchyně.

Suterén školy poskytuje technické zázemí, keramickou pec a malou dílničku.

V létě roku 2013 byla celá budova zateplena, nová fasáda nese barevné prvky, obrázek nad vstupem odkazuje na naše heslo Svět je velký, najdu se v něm. Nové jsou i toalety ve dvou třídách, na zahradě přibyla dvě pítka.

V roce 2015 byla z prostředků městské části Praha 5 vybudována nová příjezdová cesta s osvětlením a vyměněny povrchy podlah v celé MŠ.

V roce 2016 byl položen nový povrch na cestu kolem budovy školky, která slouží k jízdě na kolech a koloběžkách. Bylo zrekonstruováno hřiště na florbal a započaty úpravy enviromentální zahrady.

Ve školním roce 2016/2017 byla zahájena úprava horní přírodně-enviromentální zahrady. Na kterou v létě 2019 navázala výstavba mlhoviště, vodní kaskády s pumpou, záhonů, nášlapného přírodního chodníčku a dalších polytechnických prvků  (hrazena z projektu Modernizace zařízení a vybavení pražských škol).

V roce 2021 byla jižní "velká" zahrada doplněna o mlhoviště a měkčený povrch kolem klouzačky. Vyměněny byly podlahové krytiny na všech chodbách a rekonstrukcí prošly i šatny a umývárny.

V roce 2022 byl v celém objektu modernizován bezpečnotní systém. Třídy byly vybavenou novou výpočetní technikou.

V létě 2023 proběhla realizace projektu "Modernizace zařízení a vybavení pražských škol". V hernách jednotlivých tříd proběhla výměna nábytku a koberců.


Škola je čtyřtřídní:

  • Sovičky
  • Ježci
  • Lišky
  • Medvědi


Děti jsou rozděleny do  čtyř věkově heterogenních tříd ,v  každé třídě je 26 dětí.

O děti pečuje 15 zaměstnanců (8 učitelek, 1 asistentka, 2 kuchařky, hospodářka, školnice a 2 provozní pracovnice).  Prvořadým úkolem pro pedagogické pracovnice je pohodová adaptace každého dítěte, jeho psychická vyrovnanost a celkové uspokojení jeho potřeb.

Kroužky v mateřské škole zajišťují externí lektoři.

Stravování má na starost vlastní školní kuchyně. Jídelníček bývá pravidelně zveřejňován.

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin.

Jsme školou otevřenou, opírající se zejména o spolupráci s rodinou. Rodiče se mohou kdykoliv zapojit do všech činností a samotného chodu mateřské školy.

Filozofií naší školy jsou spokojené a šťastné děti a proto se celý kolektiv snaží, aby děti byly v klidu, v pohodě, těšily se na školu, na své kamarády.

Všechny třídy pracují podle vzdělávacího programu pod názvem Svět je velký, najdu se v něm, který vychází z RVP pro PV s prvky programu Začít spolu (Step by step) a který je rozpracován do konkrétních třídních vzdělávacích programů, s ohledem na rozvoj osobnosti každého dítěte a s důrazem na individuální přístup. Snažíme se vytvářet dětem pohodové a podnětné prostředí, ctít a ochraňovat práva každého dítěte.

Naše dlouhodobé záměry

Vážení rodiče, přátelé školy a sponzoři, přivítáme spolupráci a pomoc při uskutečnění těchto našich záměrů:

  • pořízení nového herního vláčku na velkou zahradu
  • pořízení nového zahradního domku pro uskladnění hraček a kol
  • oprava fasády u vstupních dveří

Rozpočet

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 , střednědobý plán rozpočtu.

rozvaha příspěvkové organizace, výkaz zisku a ztráty, příloha př.org.

.

643.png