Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity

29.09.2022

Naše mateřská škola je zapojena do programu BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮ - Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023.Veškeré informace najdete: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

  • STRAVNÉ ZDARMA
  • ŠKOLNÉ ZDARMA

Podmínky pomoci:

Při žádosti o prominutí úhrady školného nebo stravného musíte splňovat:

TRVALÝ POBYT DÍTĚTE V PRAZE

a dále v Čestném prohlášení zaškrtnete čerpání jednoho nebo více z následujících příspěvků:

- příspěvek či doplatek na bydlení

- okamžitou dávku v hmotné nouzi

- přídavek na dítě

- dávky pěstounské péče

- čelíte exekuci nebo jste v insolvenci

- po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

JAK POSTUPOVAT:

Vyplňte Žádost včetně čestného prohlášení, že splňujete podmínky a odevzdejte v mateřské škole nyní do úterý 15. 10. 2022. Odevzdejte ředitelce či hospodářce školy. (Pro další odevzdávání případných žádostí vždy kontaktujte ředitelku školy).

Žádost včetně čestného prohlášení je ke stažení 

Žádost balíček pomoci (49.01 kB)

Na přiznání podpory není právní nárok.

Žádosti k čerpání Z fondu solidarity - čekáme na bližší informace, zatím neřešíme.