Aktuality

MŠ Peroutkova > Aktuality

Sovičky - návštěva knihovny

Třída soviček se ve čtvrtek 30.3. vypraví do knihovny na náměstí 14. října.

Vloženo: 29.03.2023

Cvičení předškoláků v tělocvičně ZŠ Santoška

Předškoláci budou během dubna a května navštěvovat tělocvičnu ZŠ Santoška.

S sebou v batůžku: převlečení, boty do tělocvičny, lahvičku s pitím a malou svačinu (nakrájené ovoce).

2. patro (medvídci a lišky) - 21. 3., 4. 4., 11. 4., 25. 4.

1. patro (ježečci a sovičky) - 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5.

Vloženo: 05.03.2023

Den otevřených dveří

V pondělí 20. 3. 2023 se bude ve školce konat Den otevřených dveří. Dbejte prosím zvýšené bezpečnosti. Děkujeme.

Vloženo: 27.01.2023

Návštěva prvních tříd ZŠ Santoška

Předškoláci se půjdou podívat na vyučování prvních tříd na ZŠ Santoška.

27. 3. - Sovičky, Ježci a Medvídci

30. 3. - Lištičky

Vyrážet ze školky budeme v 9:40 hod, návrat na oběd. Dětem dejte s sebou batůžek, do kterého si dají bačkory.

Vloženo: 27.01.2023

Anketa ke strukturálnímu plánu MČ Praha 5

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění ankety, díky které budeme moci lépe plánovat budoucí podobu Prahy 5. Anketu bude možné vyplnit až do 6. ledna 2023 a její vyhodnocení proběhne
na jaře téhož roku. Spolu s odborníky jsme připravili první verzi zásadního dokumentu, který nese název Strukturální plán MČ Praha 5. Cílem tohoto dokumentu je mít konkrétní představu, jak rozvíjet Prahu 5 pro budoucnost zachovat její výjimečnost, ochránit cenné hodnoty a zároveň vyřešit místa, kde je prostor pro zlepšení. Aby Strukturální plán opravdu vyjadřoval potřeby občanů Prahy 5, nemohou ho tvořit pouze odborníci, pracovníci úřadu a političtí zástupci proto jsou naprosto klíčové právě Vaše zkušenosti s okolím Vašeho bydliště, místní znalost lokalit, kam chodíte do práce, Vaše děti do školek a škol a kde spolu s rodinou rádi trávíte společné chvíle.
Po doplnění Strukturálního plánu o Vaše podněty, se stane tento dokument závazný pro představitele radnice a budeme se o něj opírat při všech jednáních s Magistrátem hl. m. Prahy i se stavebními investory.
Anketu prosím vyplňte na odkazu praha5.urad.online nebo použijte QR kód pro přímé přesměrování na tuto adresu.
Aktuální verzi Strukturálního plánu a veškeré informace o tomto zásadním dokumentu naleznete na praha5/strukturalni.plan.cz
Děkuji Vám za Váš čas, který věnujete vyplnění ankety a za to, že Vám na Praze 5 záleží.
Se srdečným pozdravem
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D.
vedoucí Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 5

Okaz na anketu naleznete zde.

Vloženo: 09.12.2022

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity

Naše mateřská škola je zapojena do programu BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮ - Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023.Veškeré informace najdete: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

  • STRAVNÉ ZDARMA
  • ŠKOLNÉ ZDARMA

Podmínky pomoci:

Při žádosti o prominutí úhrady školného nebo stravného musíte splňovat:

TRVALÝ POBYT DÍTĚTE V PRAZE

a dále v Čestném prohlášení zaškrtnete čerpání jednoho nebo více z následujících příspěvků:

- příspěvek či doplatek na bydlení

- okamžitou dávku v hmotné nouzi

- přídavek na dítě

- dávky pěstounské péče

- čelíte exekuci nebo jste v insolvenci

- po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

JAK POSTUPOVAT:

Vyplňte Žádost včetně čestného prohlášení, že splňujete podmínky a odevzdejte v mateřské škole nyní do úterý 15. 10. 2022. Odevzdejte ředitelce či hospodářce školy. (Pro další odevzdávání případných žádostí vždy kontaktujte ředitelku školy).

Žádost včetně čestného prohlášení je ke stažení 

Žádost balíček pomoci (49.01 kB)

Na přiznání podpory není právní nárok.

Žádosti k čerpání Z fondu solidarity - čekáme na bližší informace, zatím neřešíme.

Vloženo: 16.10.2022

Školné a stravné

Výše školného pro školní rok 2022 / 2023 je snížena na 1047,- Kč/ měsíc.

Stravné ........... děti 3 - 6 let ...... 43,- Kč (tj. 946,- Kč/měsíc)

Stravné ........... děti 7 leté ......... 46,- Kč

OBĚDY DO ŠKOL - k hrazení obědů je možné využít projekt MČ Prahy 5 Obědy do škol.  Termín pro podání žádosti je do 30.9.2022 na MČ Praha 5 odbor školství.

https://www.praha5.cz/kategorie/urad/dokumenty-odboru/odbor-skolstvi/obedy-do-skol-na-skolni-rok-2020-2021/

Vloženo: 17.08.2022

Změna vyzvedávání po obědě

Od 1. 9. bude děti po obědě možné vyzvedávat v rozmezí 12:15 - 12:30 hod.

Vloženo: 26.08.2021

Školková knihobudka

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Vyměňte ji v Knihobudce za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. Knihy si můžete odnést a nechat.

Knihobudka je umístěna u vchodu proti ředitelně. Záměrně je vysoko, aby do ní děti nedosáhly. Prohlížejte si knihy s nimi, ale nenechávejte je knihy ani budku ničit.

Děkujeme

Vloženo: 02.06.2020

1259.png